Choď na obsah Choď na menu
 


2% z dane z príjmu

Ako postupovať, ak ste sa rozhodli venovať dve percentá dane občianskemu združeniu KARPATY

 

A. AK STE ZAMESTNANEC

1.      Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2.      Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil/vyplnil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3.      Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €. 2 % z dane, ktoré ste vypočítali, zaokrúhlite na celé koruny nadol.

4.      Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.

5.      Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2014 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

6.      Údaje o OZ:

7.      - IČO: 36 063 762
- Právna forma: občianske združenie 
- Obchodné meno: Občianske združenie KARPATY
- Sídlo: Holubyho l, 811 03 Bratislava

 


B. AK STE FYZICKÁ OSOBA a PODÁVATE SI DAŇOVÉ PRIZNANIE SÁM/SAMA

1.      Vyberte si jedného prijímateľa, ktorému chcete poukázať Vaše 2 % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32 eura.

2.      Vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2 %, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 eura pre prijímateľa. 2 % z dane, ktoré ste vypočítali, zaokrúhlite na celé koruny nadol.

3.      V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa.

4.      Vyplňte v daňovom priznaní oddiel "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona", kde uvediete:
- sumu 2 % , ktorú si vypočítate z Vašej dane
- IČO: 
36 063 762
- Právna forma: občianske združenie 
- Obchodné meno: Občianske združenie KARPATY
- Sídlo: Holubyho l, 811 03 Bratislava

 

C. AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA

1.      Právnické osoby môžu poukázať 2 % z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 eura.

2.      Vypočítajte si Vaše dve percentá z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2 %, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 eura na jedného prijímateľa.
Dve percentá z dane, ktoré ste vypočítali, zaokrúhlite na celé koruny nadol.

3.      V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 3 prijímateľov.

4.      Vyplňte v daňovom priznaní oddiel "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby", kde uvediete:

·        Sumu 2 % , ktorú si vypočítate z Vašej dane, počet prijímateľov podielu zaplatenej dane: (ak celú sumu venujete iba občianskemu združeniu KARPATY)

·        - IČO: 36 063 762
- Právna forma: občianske združenie 
- Obchodné meno: Občianske združenie KARPATY
- Sídlo: Holubyho l, 811 03 Bratislava

 

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (31.3.2019), na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov, príp. daňový nedoplatok.

 

 

Príspevky

Aktualne 2016: 2% z dane z príjmu - Ako postupovať, ak ste sa rozhodli venovať dve percentá dane občianskemu združeniu KARPATY

31. 1. 2016

 

2% z dane z príjmu - základné informácie

18. 2. 2011

2% z dane z príjmu - základné informácie

 

Ako postupovať, ak ste sa rozhodli venovať dve percentá dane občianskemu združeniu KARPATY

18. 2. 2011

 

Tlačivo - POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane

18. 2. 2011

Tlačivo - POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE  na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane         

 

Tlačivo - vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

18. 2. 2011

V Y H L Á S E N I E
o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti