Choď na obsah Choď na menu
 


Ako postupovať, ak ste sa rozhodli venovať dve percentá dane občianskemu združeniu KARPATY

18. 2. 2011
Ako postupovať, ak ste sa rozhodli venovať dve percentá dane občianskemu združeniu KARPATY
 
A. AK STE ZAMESTNANEC
1.      Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2.      Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil/vyplnil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
3.      Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €. 2 % z dane, ktoré ste vypočítali, zaokrúhlite na celé koruny nadol.
4.      Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.
5.      Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2014 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
6.      Údaje o OZ:
7.      - IČO: 36 063 762
- Právna forma: občianske združenie
- Obchodné meno: Občianske združenie KARPATY
- Sídlo: Holubyho l, 811 03 Bratislava
 

B. AK STE FYZICKÁ OSOBA a PODÁVATE SI DAŇOVÉ PRIZNANIE SÁM/SAMA
1.      Vyberte si jedného prijímateľa, ktorému chcete poukázať Vaše 2 % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32 eura.
2.      Vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2 %, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 eura pre prijímateľa. 2 % z dane, ktoré ste vypočítali, zaokrúhlite na celé koruny nadol.
3.      V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa.
4.      Vyplňte v daňovom priznaní oddiel "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona", kde uvediete:
- sumu 2 % , ktorú si vypočítate z Vašej dane
- IČO:
36 063 762
- Právna forma: občianske združenie
- Obchodné meno: Občianske združenie KARPATY
- Sídlo: Holubyho l, 811 03 Bratislava
 
C. AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA
1.      Právnické osoby môžu poukázať 2 % z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 eura.
2.      Vypočítajte si Vaše dve percentá z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2 %, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 eura na jedného prijímateľa.
Dve percentá z dane, ktoré ste vypočítali, zaokrúhlite na celé koruny nadol.
3.      V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 3 prijímateľov.
4.      Vyplňte v daňovom priznaní oddiel "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby", kde uvediete:
·        Sumu 2 % , ktorú si vypočítate z Vašej dane, počet prijímateľov podielu zaplatenej dane: 1 (ak celú sumu venujete iba občianskemu združeniu KARPATY)
·        - IČO: 36 063 762
- Právna forma: občianske združenie
- Obchodné meno: Občianske združenie KARPATY
- Sídlo: Holubyho l, 811 03 Bratislava
 
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (31.3.2015), na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov, príp. daňový nedoplatok.